Zaznacz stronę

Biomateriały i produkty pochodzenia biologicznego stanowią kluczowy element w przyszłości zrównoważonej gospodarki. Standardy i certyfikacje, takie jak ISCC i ISCC PLUS, są niezbędne do zapewnienia, że produkcja i użytkowanie tych produktów są zgodne z najlepszymi praktykami środowiskowymi i społecznymi.

Czym jest standard ISCC?

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to międzynarodowy system certyfikacji dla biomasy i biopaliw. Został on stworzony, aby promować produkcję i użytkowanie biomasy w sposób zrównoważony oraz aby zapobiegać nieodpowiedniej konwersji gruntów i nielegalnej wycince lasów.

Kogo dotyczy?

Standard ISCC dotyczy wszystkich uczestników łańcucha dostaw: od producentów surowców aż po przetwórców i handlowców.

Jaki jest jego cel?

Celem ISCC jest promowanie zrównoważonej produkcji i użytkowania biomasy oraz zapewnienie przejrzystości i zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie ochrony środowiska, praw człowieka i najlepszych praktyk biznesowych.

Czym jest standard ISCC PLUS?

ISCC PLUS to zaawansowany system certyfikacji rozbudowany na bazie standardu ISCC, służący do weryfikacji zrównoważonej produkcji i użytkowania różnorodnych produktów pochodzenia biologicznego. Choć bazowy standard ISCC skoncentrowany jest głównie na biopaliwach i energii, ISCC PLUS rozszerza się na szereg innych zastosowań, takich jak biomateriały, żywność, karmy dla zwierząt oraz produkty chemiczne i tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego.

Standard ten został wprowadzony, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na przejrzystość i odpowiedzialność w łańcuchach dostaw biomateriałów. ISCC PLUS bierze pod uwagę kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, takie jak ochrona środowiska, prawa człowieka, praktyki pracy oraz zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu wartości.

Dodatkowo, ISCC PLUS zwraca szczególną uwagę na zapobieganie nieodpowiedniej konwersji gruntów, takich jak wycinka lasów czy konwersja terenów o wysokiej wartości dla różnorodności biologicznej. Certyfikacja ta jest również odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów, którzy poszukują produktów wyprodukowanych w sposób etyczny i zrównoważony.

bio

Kogo dotyczy?

ISCC PLUS jest przeznaczony dla firm z różnych sektorów przemysłu, które wykorzystują biomateriały w swoich produktach, w tym producentów, przetwórców i dystrybutorów.

Jaki jest jego cel?

Cel standardu ISCC PLUS to zapewnienie zrównoważonej produkcji biomateriałów, a także zgodności z normami społecznymi i środowiskowymi w całym łańcuchu dostaw.

Jak wyrobić certyfikat ISCC PLUS?

Gdzie go wyrobić?

Aby uzyskać certyfikat ISCC PLUS, należy skontaktować się z akredytowaną jednostką certyfikującą działającą w ramach systemu ISCC.

Na czym to polega?

Proces certyfikacji obejmuje ocenę i weryfikację operacji firmy pod względem zgodności z wymaganiami ISCC PLUS. Może to obejmować audyty w miejscu, analizę dokumentacji oraz inne działania weryfikacyjne.

Ile to trwa?

Czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu zależy od wielkości i złożoności operacji firmy, ale zwykle proces trwa kilka miesięcy.

Ile to kosztuje?

Koszty certyfikacji są zróżnicowane i zależą od skali operacji, lokalizacji oraz specyfiki działalności firmy. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z jednostką certyfikującą, aby uzyskać dokładne informacje o kosztach.

Zalety posiadania certyfikatu ISCC PLUS

Posiadanie certyfikatu ISCC PLUS przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstw, które się na to decydują. Oto niektóre z najważniejszych zalet tego certyfikatu:

  • Wzmocnienie wizerunku firmy: W dzisiejszych czasach konsumentowie są coraz bardziej świadomi i oczekują, że produkty, które kupują, są wytwarzane w sposób zrównoważony. Posiadanie certyfikatu ISCC PLUS jest dowodem na zaangażowanie firmy w odpowiedzialne praktyki biznesowe, co może znacząco wpłynąć na jej reputację.
  • Dostęp do nowych rynków: Wiele rynków, zwłaszcza w Europie, stawia wymagania dotyczące zrównoważonej produkcji. Certyfikat ISCC PLUS może stanowić klucz do dostępu do tych rynków i umożliwić ekspansję biznesową.
  • Zgodność z regulacjami: Coraz więcej krajów wprowadza regulacje dotyczące zrównoważonej produkcji. Posiadanie certyfikatu ISCC PLUS może pomóc firmom w łatwiejszym dostosowywaniu się do tych regulacji, unikając potencjalnych sankcji.
  • Optymalizacja łańcucha dostaw: Proces certyfikacji wymaga dokładnej analizy i optymalizacji łańcucha dostaw. Może to prowadzić do wydajniejszej produkcji, niższych kosztów i lepszej kontroli nad procesem.
  • Zaangażowanie w odpowiedzialność korporacyjną: Posiadanie certyfikatu ISCC PLUS pomaga firmom w realizacji celów z zakresu odpowiedzialności społecznej korporacyjnej (CSR), co przyciąga inwestorów i partnerów biznesowych zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.
  • Różnicowanie produktów: Produkty posiadające certyfikat ISCC PLUS mogą wyróżniać się na tle konkurencji, przyciągając uwagę bardziej świadomych konsumentów i partnerów biznesowych.
  • Zmniejszenie ryzyka: Dzięki rygorystycznym kryteriom certyfikacji, firmy mogą lepiej identyfikować i zarządzać ryzykiem w swoim łańcuchu dostaw, co może prowadzić do bardziej stabilnego i przewidywalnego działania biznesowego.

Certyfikacja ISCC PLUS nie tylko gwarantuje zgodność z najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonej produkcji, ale również przynosi konkretne korzyści biznesowe, które mogą przekształcić sposób działania firmy i jej pozycję na rynku.

Podsumowując, certyfikacja ISCC PLUS jest kluczowym narzędziem dla firm, które chcą działać w sposób odpowiedzialny i zrównoważony w obszarze produkcji i użytkowania biomateriałów.