Dbanie o środowisko to niewątpliwie jedno z najważniejszych zadań współczesnych przedsiębiorstw. Wiadomo, że nie każde z nich może się pochwalić działaniami na rzecz ochrony natury, jednak niewątpliwie dla wielu firm staje się to priorytet czy też główna domena ich polityki.

Niektóre przedsiębiorstwa wprowadzają zwyczaje działania, które nie szkodzą planecie, takie jak segregacja śmieci czy rezygnacja z produkcji zbędnej papierologii, jednak coraz więcej zakładów, zwłaszcza przemysłowych wprowadza coś takiego jak system zarządzania energią.

Jaki cel ma system zarządzania energią?

Racjonalne zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym to na pewno jedno z lepszych działań wpływających pozytywnie na środowisko. Dzięki niemu na pewno poprawia się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, zmniejsza się emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

To właśnie optymalizacja zużycia energii w firmach staje się głównym celem, który przedsiębiorcy chcą osiągnąć, wdrażając system zarządzania energią. Przyświeca temu oczywiście idea dbania o planetę, jednak nie można ukryć, że firmy emitujące dużą ilość CO2 do powietrza ponoszą bardzo duże koszty z tym związane. Dlatego mniejsze zużycie energii oznacza też pewną formę oszczędności w budżecie firmy.

Proces wdrażania systemu zarządzania energią

Krajowa Agencja Poszanowania Energii wyznacza pewne etapy, dzięki którym firmy uzyskają szybkie efekty zoptymalizowania energii.

I Etap to szczegółowe opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, które wiąże się także z kontrolą operacji technologicznych.

II Etap odnosi się do przeprowadzenia dodatkowych pomiarów i wdrożenia systemu kontroli eksploatacji.

III Etap to już ścisłe wprowadzanie zmian na liniach technologicznych i w układach pomocniczych przedsiębiorstwa.

Działania te, a w rezultacie osiągnięcie efektywnego zarządzania energią w zakładach przemysłowych, mają na celu wpłynąć na wysokość kosztów produkcji, zyski firmy, ale również konkurencyjność wyrobów i usług.

Warto jednak zaznaczyć, że zanim owy system zarządzania energią zostanie w pełni wprowadzony, to niezbędne jest przeprowadzenie tzw. audytu energetycznego.

Co to jest audyt energetyczny i jaką pełni rolę we wdrażaniu systemu zarządzania energią?

Jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych i instalacji oraz wykaz działań mających na celu poprawienie efektywności energetycznej owych urządzeń i instalacji.

Audyt ten jest również doskonałym narzędziem pozwalającym zebrać informacje o opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii przy wdrożeniu odpowiednio dopasowanego systemu gospodarowania nią.

Warto jednak dodać, że koszty przeprowadzenia takiego audytu nie są małe. Jego cena zależy od większej ilości czynników, które należy omówić już z odpowiednią organizacją, natomiast szacowany koszt wynosi zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zwykle stanowi on niewielką część dochodów nawet małego przedsiębiorstwa, dlatego nie warto z tego audytu rezygnować przy planowaniu budżetu.

Ile to może trwać wdrożenie systemu zarządzania energią?

Działanie to trwa z reguły od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wszystko zależy od wielkości i specyfiki działania firmy. W tym czasie odbywa się zazwyczaj:

    1. Przegląd organizacji przez instytucję zajmującą się wdrażaniem systemu, czyli identyfikacja procesów zachodzących w firmie, zapoznanie się z jej polityką, wyrobami, produktami czy usługami.
    2. Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania, czyli omówienie wszystkich procedur i instrukcji niezbędnych do działania według norm (ISO).
    3. Szkolenie pracowników, czyli przekazanie im wszelkich zasad działania na rzecz optymalizacji energii.
    4. Weryfikacja systemu, czyli sprawdzenie po jakimś czasie czy system spełnia wszelkie wymogi i czy jest gotowy do certyfikacji. To w tym momencie przeprowadza się audyt energetyczny i wskazuje się ewentualne braki systemowe.
    5. Certyfikacja systemu

Jak można zauważyć, system zarządzania energią w zakładach przemysłowych nie tylko pozwala zredukować emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a co za tym idzie działać na rzecz ochrony środowiska, ale pozwala również firmom odpowiednio planować i udoskonalać politykę wewnętrzną i efektywność energetyczną prowadzącą do obniżenia kosztów związanych z poszanowaniem energii.

W ramach ciekawostki warto dodać, że coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie systemu zarządzania energią, ponieważ opłaty za emisje gazów cieplarnianych rosną z roku na rok. Wiąże się to z proekologicznym oddziaływaniem Unii Europejskiej, a niedługo być może doprowadzi do tego, że Polska przestanie się wyróżniać na tle innych krajów swoim wysokoemisyjnym miksem energetycznym.