Zaznacz stronę

Mieszkanie można zakupić na dwa sposoby, a konkretniej z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest dobicie targu z prywatnym właścicielem. Oferuje mieszkanie już użytkowane od jakiegoś czasu. Jest to tak zwany rynek wtórny.

Druga opcja to rynek pierwotny. Tu deweloperzy oferują nowe mieszkania, często jeszcze w budowie.
Mamy, więc do czynienia z wieloma różnymi ofertami. Można znaleźć naprawdę dobre propozycje w cenach dopasowanych do stany naszych kont. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup warto poznać realną wartość interesującego nas lokalu. W ustaleniu tej kwoty pomoże rzeczoznawca majątkowy, który dokona wyceny nieruchomości.

Jak się wycenia nieruchomości?


new-1572747_960_720Wycena nieruchomości
, co już sugeruje nazwa, są to działania, które prowadzą do oszacowania realnej wartość nieruchomości. Wykonuje się ją dla różnych celów, zależnie zależy to od potrzeb klienta. Chodzi tu o takie kategorie jak cena kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub lokalu użytkowego, odszkodowanie za zniszczenie nieruchomości, ustalenie wysokości podatku od spadku, zabezpieczenie wierzytelności kredytowej.

Przepisy prawne regulują metody i techniki, jakie stosuje rzeczoznawca oraz precyzują rodzaje wartości, jakie można określić. Dzięki temu mamy pewność, że cały proces wyceny zostanie rzetelnie przeprowadzony. Rzeczoznawca bezwarunkowo musi przestrzegać przepisów prawnych oraz standardów zawodowych. Wynagrodzenie rzeczoznawca ustala indywidualnie z klientem. Duży wpływ na nie ma rodzaj wyceny oraz rozmiar nieruchomości.

Kilka słów o tym zawodzie

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest wycena nieruchomości. Ustala on prawdziwą wartość mieszkania lub domu. Rozpoczęcie pracy rzeczoznawcy regulowane jest stosownymi przepisami prawa. Tylko uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa pozwalają na legalne wykonywanie wyceny nieruchomości. Każda osobo pracująca w tej branży bez uprawnień podlega karze grzywny lub więzienia.

Przed zatrudnieniem wybranego rzeczoznawcy możemy sprawdzić czy posiada wymagane pozwolenia. Jego nazwisko powinno być wpisane do ogólnodostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Po podjęciu się realizacji zlecenia rzeczoznawca ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa oraz wszelkich standardów zawodowych. Wyceny przez niego wykonywane muszą być bezstronne. Ważny wymóg to posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Rzeczoznawca powinien też zachować całkowitą tajemnicę zawodową.

Tylko prawdziwy profesjonalista

Wycena nieruchomości może być potrzebna każdemu, kto planuje kupić lub sprzedać mieszkanie czy inną nieruchomość. Dlatego też usługi profesjonalnego rzeczoznawcy są tak ważne. Stąd też wynikają prawne regulacje tego zawodu. Przepisy oraz standardy zawodowe nakazują rzeczoznawcy rzetelne wykonanie każdej usługi. Osoba działająca w branży wycen nieruchomości musi posiadać stosowne uprawnienia.

Opłaty za pracę rzeczoznawcy ustalane są indywidualnie z każdym klientem.  Gwarantowana tajemnica zawodowa sprawia, że nikt niepowołany nie dowie się o wartości interesującej nas nieruchomości.