Sprawozdanie finansowe, podlegające konieczności badania przez biegłego rewidenta, to audyt finansowy. Spółki, które mają obowiązek przeprowadzenie takiego badania, muszą wybrać audytora. Konieczne jest również zdobycie raportu z badania.

W jakim celu przeprowadza się sprawozdanie finansowe?

Firmy, które są zobowiązane do audytu finansowego, mają na celu zdobycie zaufania innych do prezentowanych przez siebie danych. Dodatkowo, badanie to ma również za zadanie ulepszenie porównywania danych pomiędzy różnymi (często konkurującymi ze sobą) spółkami.

Zadaniem biegłego rewidenta, jest sporządzenie opinii oraz raportu. W raporcie tym musi zawierać się potwierdzenie, że sprawozdanie zostało wykonane zgodnie z zasadami rachunkowości. Dodatkowo,raport musi zawierać informację o tym, że sprawozdanie zostało przeprowadzone rzetelnie. Audytor ma również za zadanie określić, jak została przedstawiona sytuacja majątkowa firmy i czy jest przejrzysta. Wszelkie procesy rachunkowe i te związane ze sprawozdawczością, należą do najważniejszych zadań, jakie wykonuje kadra firmy.

W raporcie biegłego rewidenta znajdują się wszelkie (ewentualne) nieprawidłowości i nieścisłości związane z podanymi informacjami i liczbami. Trzeba jednak dodać, że zlecanie przeprowadzenia audytu finansowego nie ma na celu wyszukiwania błędów. Sprawozdanie finansowe przeprowadza się po to, by firma funkcjonowała lepiej. Informacje zawarte w audycie, mogą być przydatne audytorowi. Najczęściej bowiem, nie tylko w przypadku wykrycia błędów, biegły rewident jest w stanie określić elementy, które należy poprawić i zaproponować ich rozwiązanie. Poza tym, jeśli sprawozdanie nie zawiera żadnych uchybień i jest przejrzyste, audyt wydaje opinię pozytywną, co jest niewątpliwie korzystne dla całej firmy i wpływa na jej dalsze funkcjonowanie.

badanie sprawozdań finansowych - dokumenty

Doradztwo księgowe

Jak wiadomo, każda firma, niezależnie od wielkości, ma obowiązek posiadać dział księgowości. W dziale tym pracują osoby zajmujące się księgami wieczystymi, dokumentami finansowymi oraz przeprowadzaniem raportów. Dział księgowości niewątpliwie spełnia jedną z najważniejszych ról w każdej firmie. Dziś coraz więcej firm korzysta z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które umożliwia także szybką wymianę dokumentów z wykorzystaniem oprogramowania do faktur w wersji online, tak jak działa system Melpe. Doradztwo księgowe jest coraz bardziej cenioną usługą. Dzięki współpracy z firmą zewnętrzną, przedstawiciele firmy mają możliwość w każdej chwili skontaktować się z firmą zewnętrzną, by uzyskać szczegółowe informacje dotyczące:

  • Rozliczeń,
  • Podatków,
  • Rachunkowości,
  • Sprawozdań.

Firmy zewnętrzne, które obsługują naszą firmę pod kątem księgowości, mają wgląd do wszelkich dokumentów firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, deklaracji podatkowych i sporządzanie budżetu przez firmę zewnętrzną, pozwala zaoszczędzić czas i wydatki. Utworzenie nowego działu księgowości w firmie wiąże się z dodatkowymi kosztami, zatrudnianiem nowych pracowników, zakupem sprzętu oraz z zagospodarowaniem miejsca. Trzeba również dodać, iż firmy zajmujące się zawodowo doradztwem księgowym, posiadają liczną, wykwalifikowaną kadrę w tym kierunku. Zadania pracowników polegają wyłącznie na prowadzeniu ksiąg, co też pozwala pracownikom skupić się na ściśle określonym rodzajem zadań.

Sama księgowość jest zbiorem zadań dla osoby lub grupy osób. Firmy różnej wielkości nie zawsze posiadają rozbudowany system księgowości – z tego też tytułu decydują się nawiązać współpracę z firmą zewnętrzną. Dość często, w przypadku nagłego rozrostu firmy, właściciele przekazują obowiązki z księgowości wybranej firmie. Wiąże się to bowiem z wieloma rodzajami dokumentów, które należy uporządkować i prowadzić na bieżąco. Niekiedy dział firmy lub księgowy nie jest w stanie sprostać powielającym się obowiązkom. Specjaliści z firm zewnętrznych mogą zagwarantować nam rzetelne wykonywanie powierzonych im obowiązków.