Zaznacz stronę

CIT – (Corporate Income Tax),  to podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to podatek odprowadzany od przychodów spółek i innego rodzaju osób prawnych, to znaczy osobników organizacyjnych, mających osobowość prawną której przynależy zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. CIT jest gatunkiem podatku bezpośredniego.

CIT - podatek dla firm

Opodatkowanie przychodów jednostek prawnych podatkiem CIT, pochodzi z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od jednostek prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Jednakże norm tej ustawy nie używa się do podmiotów uzyskujących dochody z tego typu działalności:

  • działalności rolniczej, z wyłączeniem działów szczególnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest konieczne dla celów analizowania dochodów zwolnionych od podatku dochodowego,
  • z gospodarki leśnej na podstawie ustawy o lasach,
  • działania, które nie mogą być podmiotem prawnej umowy,
  • dochodów otrzymywanych przez przedsiębiorców żeglugowych, opodatkowanych podatkiem tonażowym.

Podatnikami podatku CIT jest każda jednostka prawna, bez uwagi na to jak otrzymały osobowość prawną, a również spółki kapitałowe w organizacji. Ponadto pośród osób płacących ten podatek rozróżnić można tak zwane grupy kapitałowe, które są związkiem minimum dwóch spółek prawa handlowego, które mają osobowość prawną. Spółki te mają obowiązek mieć połączone interesy kapitałowe. Na dodatek, aby związek podatników mógł być uznawany za spółkę kapitałową, wypełnione muszę być niżej wymienione warunki:

  • Grupę kapitałową mogą stworzyć tylko i wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, a poziom kapitału zakładowego (tak zwany kapitał akcyjny) nie może być mniejszy niż 1 milion złotych. Spółka będąca dominującą, czyli tak zwana spółka matka, winna jest mieć 95% udziału w kapitale zakładowym ( tzw. akcyjnym), a spółki zależne, czyli tak zwane spółki córki, nie mogą mieć uczestnictwa w kapitale zakładowym pozostałych spółek, które formułują grupę. Ponadto spółki tego typu nie mogą mieć zaległości względem Skarbu Państwa w aspekcie podatkowym.
  • Stworzenie zespołu kapitałowego musi mieć miejsce poprzez podpisanie umowy pomiędzy spółkami, przygotowanej pod postacią aktu notarialnego. Umowa musi być spisana na czas minimum 3 lat podatkowych, oraz zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym.
  • Spółki będące w składzie zespołu kapitałowego nie są uprawnione do korzystania ze zwolnień w spłacaniu podatku dochodowego i VAT na mocy oddzielnych norm i przepisów.
  • Przychód podatkowej grupy kapitałowej powinien być wysoki na co najmniej 3% w porównaniu do dochodów podatkowych.

Istnieje też zespół podmiotów zwolnionych z opłacania podatku od osób prawnych.


Poznaj szczegóły na temat rozliczania podatku CIT → http://www.meritumksiegowa.pl/cit-podatek-od-osob-prawnych.