Brytyjski system podatkowy różni się od polskiego systemu podatkowego, ale jeśli pracowałeś legalnie w Wielkiej Brytanii, to masz prawo, aby starać się o zwrot podatku. Anglia, Szkocja, Walia czy Irlandia Północna to kraje, w których za pracę możesz uzyskać nawet całkowity zwrot nadpłaconego podatku. Poznaj zasady ubiegania się o zwrot podatku w Wielkiej Brytanii.

Zwrot podatku z Anglii

 

Organ administracji rządowej, który prowadzi ewidencję podatników, nadzoruje przestrzeganie przepisów podatkowych i dokonuje poboru podatków w Wielkiej Brytanii to HM Revenue and Customs. Co prawda, to pracodawca sam potrąca ubezpieczenia i podatki z pensji pracownika, ale wszystko dzieje się pod jurysdykcją HMRC.

Wszystkie legalnie zatrudnione osoby, które zarobiły mniej niż kwota wolna od podatku, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w UK. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się od kwietnia. Po zakończeniu każdego roku podatkowego pracodawca jest zobowiązany wydać każdemu pracownikowi dokument, który wskazuje za wszystkie pobrane kwoty i odprowadzone zaliczki w Wielkiej Brytanii.

Dokumenty do rozliczenia podatku w Wielkiej Brytanii

 

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii, należy posiadać zaświadczenie o zarobkach, którym może być:

rozmowa ze specjalistą zwrotu podatku z Anglii

Podczas rozmowy ze specjalistą warto rozważyć wspólne rozliczanie podatku.

  • P45 – jest wydawane, gdy pracownik kończy pracę. Dokument przedstawia uzyskane dochody i kwoty odprowadzanego podatku w UK. Karta podatkowa P45 jest niezbędna w przypadku ubiegania się o zwrot podatku za pracę za granicą.

 

  • P60 – to główny dokument do rozliczenia i ubiegania się o zwrot podatku, w państwie, jakim jest Anglia. Druk P60 zawiera informacje o całorocznych dochodach uzyskanych od 6 kwietnia do 5 kwietnia. P60 łączy zarobki uzyskane u aktualnego pracodawcy, ale także u poprzednich pracodawców, u których pracowała dana osoba w danym roku podatkowym. Co ważne, P60 otrzymują tylko pracownicy zatrudnieni 5 kwietnia. Skończenie pracy przed tą datą skutkuje otrzymaniem jedynie P45.

 

  • P11/Statement of Earnings –  tzw. dokumenty zastępcze, które są niezbędne, aby ubiegać się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii, jeśli posiadasz tylko Payslipy, czyli rozliczenie tygodniowej wypłaty. Payslipy nie są dla urzędu podstawą do rozliczenia podatku w UK, dlatego, jeśli nie posiadasz ani P45, ani P60, często konieczne jest nawiązanie kontaktu z pracodawcą, od którego możesz uzyskać dokumenty zastępczego do starania się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. Najbardziej interesujący jest Payslip za ostatni tydzień pracy, ponieważ zawiera całościową informację o zarobkach.

Anglia zwrot podatku od 2019/2020 roku

 

Rok podatkowy 2019/2020 w Wielkiej Brytanii wiąże się ze zmianami, które obejmują przede wszystkim progi podatkowe. Przede wszystkim została zmieniona kwota wolna od podatku. W 2018 roku kwota wolna od podatku w Anglii wynosiła 11 850 funtów. Od 2019 roku jest to 12 500 funtów. Jakie są nowe progi podatkowe UK? Są to:

  • 0 proc. – kwota wolna od podatku – 12 500 funtów,
  • 20 proc. – od 12 500 do 50 000 funtów,
  • 40 proc. – od 50 001 do 150 000 funtów,
  • 45 proc. – powyżej 150 001 funtów.

obliczanie zwrotu podatku z Anglii

Zameldowanie w Anglii a zeznanie podatkowe

 

Sam fakt zameldowania nie jest rozstrzygający, aby ubiegać się o zwrot podatku. Faktem jest jednak, że aby załatwić wiele spraw w różnych urzędach, należy mieć stały meldunek.

Aby rozstrzygnąć kwestię, kto musi się rozliczać z podatku w Anglii, należy obalić mit, że sam fakt posiadania meldunku nie przesądza o miejscu zamieszkania. Niezależnie, czy ma to miejsce w Polsce, czy za granicą. Zameldowanie, nie ma więc wpływu na ustalenie rezydencji podatkowej. Jeśli jesteś rezydentem, to znaczy posiadasz centrum życia osobistego i gospodarczego w Anglii oraz uzyskałeś zaświadczenie angielskich organów podatkowych o uznaniu Cię za rezydenta Wielkiej Brytanii, to można przyjąć, że wyjechałeś do UK na stałe, a więc jesteś rezydentem podatkowym w Anglii. Z tego wynika obowiązek, jakim jest rozliczenie podatku w Wielkiej Brytanii.