Zaznacz stronę

Praca w Wielkiej Brytanii wiąże się z odprowadzaniem na miejscu zaliczki na podatek dochodowy, który po upłynięciu roku podatkowego należy rozliczyć. Prawo podatkowe w Anglii różni się jednak od tego, które obowiązuje w Holandii czy Niemczech, dlatego warto wcześniej wiedzieć, czy każdy musi rozliczyć się z podatku.

Podatek w Anglii, podobnie jak w niemal wszystkich państwach na świecie, odliczany jest w formie zaliczki od wynagrodzenia. Pracodawca potrąca odpowiednia kwotę jeszcze przed jej wypłaceniem. Robi to bezwzględnie u każdego pracownika, którego legalnie zatrudnia – bez znacznie, czy ten będzie rozliczał się ze swojego dochodu przez brytyjskim Urzędem Skarbowym. Większość pieniędzy można jednak bez problemu odzyskać poprzez zwrot podatku.

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – najważniejsze informacje

Po upływie roku podatkowego, który zaczyna się 5 kwietnia, a kończy 6 kwietnia, każdy ma możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconej części. Wypełnione dokumenty składa się w lokalnym Uzędzie Skarbowym i pozostawia do akceptacji. Urząd ma kilka miesięcy na rozliczenie podatku i wypłacenie zwrotu.

W Wielkiej Brytanii o zwrot podatku mogą starać się przede wszystkim osoby, które pracowały legalnie, odprowadzając zaliczkę na podatek. Nie chodzi tutaj tylko o Polaków zatrudnionych u kogoś, ale również tych prowadzących własną działalność gospodarczą bądź pracujących w budowlance. W każdym przypadku procent odprowadzanej zaliczki znacznie się różni.

Obowiązek rozliczenia się z dochodu mają przede wszystkim osoby samozatrudnione, które koniecznie powinny zadeklarować swoje przychody oraz koszty, które ponoszą w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma jednak znaczenia, czy biznes przynosi jakiekolwiek koszty – deklaracja podatkowa musi zostać złożona w odpowiednim urzędzie w terminie. Tylko dzięki temu można uniknąć wysokich kar.

Zwrot podatku w Anglii – jakie dokumenty są potrzebne?

Każdy kto odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy może starać się o zwrot nadpłaconego podatku. Nie jest to mała kwota, dlatego warto już wcześniej zbierać wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą wpłynąć na zmniejszenie lub zwiększenie zwrotu.

Do rozliczenia podatku potrzebne będą dokumenty, które każdy pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy zarówno pod koniec roku podatkowego, jak i w trakcie swojej pracy. Dokument P45 jest wystawiany przez każdego pracodawcę tuż po zrezygnowaniu z pracy przez pracownika. Zawierają się w nim wszystkie informacje dotyczące wymiaru czasu pracy, przychodów, a także wysokości zaliczki, jaka była odprowadzana przez okres zatrudnienia. W ciągu roku podatkowego pracownik może mieć kilka dokumentów P45, a ich ilość jest uzależniona od tego ile razy była zmieniana praca.

Inaczej sprawa wygląda z dokumentem P60 – pracodawca wystawia go po zakończonym roku podatkowym i jeśli praca nie została w tym okresie zmieniana, stanowi podstawę do rozliczenia dochodu i ubiegania się o zwrot podatku z Anglii. Jako metodę rozliczenia stosuje się także popularne w Wielkiej Brytanii payslipy, czyli odcinki od tygodniowej wypłaty. Do wypełnienia deklaracji podatkowej będą potrzebne trzy ostatnie.

W przypadku zgubienia lub nieotrzymania któregoś z dokumentów istnieją dwie opcję. W pierwszej niezbędne informacje można uzyskać z numerem NI No. W drugim przypadku warto skontaktować z profesjonalnym biurem, którego pracownicy zajmują się rozliczaniem i zwrotami podatku – na pewno skontaktują się z byłym pracodawcą w celu wystawienia dokumentów ponownie.

Anglia zwrot podatku – konieczność rozliczenia się w Polsce

Wyjeżdżając do pracy za granicą nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku rozliczenia swoich dochodów również w Polsce. W Urzędzie Skarbowym należy zatem złożyć deklarację, w której zawiera się kwota przychodu uzyskanego za granicą. Nie ulega on jednak opodatkowaniu. Konieczne jest jednak opodatkowanie zwrotu, który otrzymamy od Urzędu Skarbowego w Wielkiej Brytanii. Wiele osób nieświadomie rezygnuje z możliwości odzyskania podatku za pracę w Wielkiej Brytanii. Przy niewielkim wysiłku można odzyskać nawet kila tysięcy funtów zwrotu podatku, dlatego warto w odpowiednim terminie złożyć deklarację podatkową. W razie problemów można skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy skutecznie doprowadzą do zwrotu nadpłaconego podatku.