Bureau Veritas Szkolenia to jedna z nielicznych organizacji szkoleniowych na świecie, oferujących szkolenia audytorskie sygnowane przez CQI/IRCA – największą, międzynarodową jednostkę certyfikująca kursy dla audytorów. Tematyka realizowanych kursów obejmuje m.in.: kompetencje audytorskie, analizę obowiązujących norm i standardów, a także szkolenia dotyczące bezpieczeństwa żywności i wiele innych. Za każdy z kursów odpowiedzialny jest wykwalifikowany specjalista. Firma w swoich działaniach kładzie nacisk na etykę, integralność oraz orientację na klienta oraz bezstronność i obejmuje swoim działaniem 140 krajów. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie internetowej Bureau Veritas Szkolenia.

Dane Kontaktowe:

Adres: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
Telefon kontaktowy: 225490400
Adres e-mail: biuro@bureauveritas.com
Strona internetowa: https://szkolenia.bureauveritas.pl/