Jak powstaje biomasa?

Coraz więcej państw członkowskich Unii Europejskiej dąży do tego, aby zastąpić nieodnawialne źródła energii ich odnawialnymi odpowiednikami. Istnieje przekonanie, że biomasa jest jednym z najlepszych sposobów na zastąpienie energii pochodzącej z węgla. Wielu...

Kosztorys realizacji projektu budowy sterowania ruchem kolejowym

Kolej jak każdy środek transportu publicznego musi być bezpieczna, jednak ze względu na newralgiczny charakter oraz rozbudowaną sieć jej sterowanie nastręcza wiele problemów. System sterowania ruchem kolejowym ma za zadanie obsługę, sterowanie oraz kontrolowanie linii...

Ekoscan

Ekoscan to firma, która jest operatorem Programów Ograniczenia Niskiej Emisji i zajmuje się udzielaniem pomocy mieszkańcom przy realizacji wniosków unijnych i krajowych, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacji w domach jednorodzinnych....

PGNG

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c. to firma prawnicza znajdująca się we Wrocławiu, która specjalizuje się w takich dziedzinach, jak: prawo spółek, prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, handlowe,...

Jak wygląda profesjonalne doradztwo księgowe?

Sprawozdanie finansowe, podlegające konieczności badania przez biegłego rewidenta, to audyt finansowy. Spółki, które mają obowiązek przeprowadzenie takiego badania, muszą wybrać audytora. Konieczne jest również zdobycie raportu z badania. W jakim celu przeprowadza się...