Zaznacz stronę

Oprogramowanie dedykowane – w jakich branżach się sprawdza?

Oprogramowanie to zbiór instrukcji dla komputera, który pozwala mu na wykonywanie różnych zadań. Zawiera w sobie dane oraz algorytmy, które w połączeniu z odpowiednim sprzętem dają nam narzędzie do wykonywania przeróżnych czynności – od prostych, takich jak...

Weryfikacja biomasy, biokomponentów i biopaliw – ISCC PLUS

Biomateriały i produkty pochodzenia biologicznego stanowią kluczowy element w przyszłości zrównoważonej gospodarki. Standardy i certyfikacje, takie jak ISCC i ISCC PLUS, są niezbędne do zapewnienia, że produkcja i użytkowanie tych produktów są zgodne z najlepszymi...

Jak powstaje biomasa?

Coraz więcej państw członkowskich Unii Europejskiej dąży do tego, aby zastąpić nieodnawialne źródła energii ich odnawialnymi odpowiednikami. Istnieje przekonanie, że biomasa jest jednym z najlepszych sposobów na zastąpienie energii pochodzącej z węgla. Wielu...