Zaznacz stronę

Jak powstaje biomasa?

Coraz więcej państw członkowskich Unii Europejskiej dąży do tego, aby zastąpić nieodnawialne źródła energii ich odnawialnymi odpowiednikami. Istnieje przekonanie, że biomasa jest jednym z najlepszych sposobów na zastąpienie energii pochodzącej z węgla. Wielu...

Kosztorys realizacji projektu budowy sterowania ruchem kolejowym

Kolej jak każdy środek transportu publicznego musi być bezpieczna, jednak ze względu na newralgiczny charakter oraz rozbudowaną sieć jej sterowanie nastręcza wiele problemów. System sterowania ruchem kolejowym ma za zadanie obsługę, sterowanie oraz kontrolowanie linii...

Ekoscan

Ekoscan to firma, która jest operatorem Programów Ograniczenia Niskiej Emisji i zajmuje się udzielaniem pomocy mieszkańcom przy realizacji wniosków unijnych i krajowych, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacji w domach jednorodzinnych....